دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

بیایید بند زبان را ببندیم و بال اندیشه را بگاشیم…

برای گفتن همیشه وقت هست، اما برای اندیشیدن ممکن است دیر شود…

?محمود دولت آبادی

منبع: سایت علوم انسانی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

داشتن فهم از دانش با ارزش تر است…

دانش از طریق آموزش کسب می شود، اما فهم از راه مطالعه و پرسشگری.
فهم ما ارتباط مستقیمی دارد با آنچه مطالعه کرده ایم ?

?محمدرضا دایی جعفری

منبع: سایت علوم انسانی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

گرفتاری حقیقی ما این است …

گرفتاری حقیقی ما این است که همراه با افزایش ترس در انسان
عشق انسان
تصدیق انسان و
اراده انسان شدن را نیز از دست داده ایم.

?نیچه

منبع: سایت علوم انسانی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

آزادی، در دامن اسارت می زاید….

آزادی، در دامن اسارت می زاید، در زنجیر رشد می کند، با غضب بیدار می شود.
های!… این سرنوشت آزادی است.

?دکتر علی شریعتی

منبع: سایت علوم انسانی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

دنیا پر است از انسانها

دنیا پر است
از انسانهایی به ظاهر زیبا
که هر روز لباسی
نو بر تن می کنند

ولی نزدیکشان که می شوی
بوی کهنگی عقایدشان
آزارت می دهد!

?انیشتین

منبع: سایت علوم انسانی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

امروز کل زندگی شماست

این گونه نیست که “امروز اولین روز باقی زندگی شماست”

? هیوپراتز

منبع: سایت علوم انسانی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

روزی می رسد که نسبت به همه چیز بی تفاوت می شوی…

نه از بدگویی های دیگران می رنجی و نه دلخوش به حرف های عاشقانه ی اطرافت…
به آن روز می گویند: ” پیری ”
آن روز، ممکن است برای برخی پس از سی سال از اولین روزی که پا به این دنیا گذاشته اند؛ فرا برسد و برای برخی پس از هشتاد سال هم هرگز اتفاق نیفتد… این دیگر بستگی به چگونه تاکردن زندگی با انسان ها دارد…

? گابریل گارسیا مارکز

منبع: سایت علوم انسانی