دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

‏بازگشته ام از سفر…..

‏بازگشته ام از سفر
سفر از من
باز نمی گردد…..

?شمس لنگرودی

منبع: سایت علوم انسانی