دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

داشتن فهم از دانش با ارزش تر است…

دانش از طریق آموزش کسب می شود، اما فهم از راه مطالعه و پرسشگری.
فهم ما ارتباط مستقیمی دارد با آنچه مطالعه کرده ایم ?

?محمدرضا دایی جعفری

منبع: سایت علوم انسانی