دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

‏دوستت دارم و عشق تو …

‏دوستت دارم
و عشق تو
از نامم می تراود
مثل شیره ی تک درختی مجروح
در حیاط زیارتگاهی…

?شمس لنگرودی

منبع: سایت علوم انسانی

دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

‏بازگشته ام از سفر…..

‏بازگشته ام از سفر
سفر از من
باز نمی گردد…..

?شمس لنگرودی

منبع: سایت علوم انسانی