دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

سن، مشکل عشق نیست…

زمان نمی تواند بلور اصل را کدر کند،
مگر آنکه پیوسته برق انداختن آن را از یاد برده باشی . . .

?نادر ابراهیمی

منبع: سایت علوم انسانی