دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

گرفتاری حقیقی ما این است …

گرفتاری حقیقی ما این است که همراه با افزایش ترس در انسان
عشق انسان
تصدیق انسان و
اراده انسان شدن را نیز از دست داده ایم.

?نیچه

منبع: سایت علوم انسانی